Τυροκομείο - Dairy
-ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, TK 37500, ΤΗΛ:2425041232

-Stefanovikion Volos, PO BOX 37500, Greece, Tel.(+30)2425041232